شرکت پرواز

  • مدیر مرتضی عندلیب
  • تلفن031-52373231
  • نشانی دفتر اصفهان، شهرک صنعتی، سه راهی مبارکه، فاز دومف خیابان پنجم،
  • زمینه فعالیت: تولید و بسته بندی مواد غذایی
  • گروه تولیدی
  • لینک صفحه https://tejb.ir/c92
  • به اشتراک بگذارید

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
  • تلفن031-52373231
  • نشانی دفتر اصفهان، شهرک صنعتی، سه راهی مبارکه، فاز دومف خیابان پنجم،

ارسال پیام به شرکت پرواز

عنوان
متن پیام