انتشار آثار میرزا شفیع کولیایی

چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰ 103 0
انتشار آثار میرزا شفیع کولیایی مجموعە آثار نفیس میزرا شفیع کولیایی کە حاصل تحقیق و گردآوردی یحیی محمدی و تصحیح علی سهرابی است که در سنندج چاپ و منتشر شد.

به گزارش تجارت بان، مجموعە آثار نفیس میزرا شفیع کولیایی کە حاصل تحقیق و گردآوردی یحیی محمدی و  تصحیح علی سهرابی است در سنە چاپ و منتشر شد.

 

این مجموعە در تیراژ ١٠٠٠ نسخە و در ١٢٠٠ صفحە در دو مجلد توسط انتشارات "تاڤگە" منتشر شدە است.

 

میرزا شفیع کولیایی، شاعر و منظومە سرای شهیر کورد کە سە قرن پیش می زیستە، با اینکە خالق بیشترین آثار ادبی در ادبیات کوردی گۆرانی است و علیرغم چاپ و انتشار آثار و منظومەهایش،  ولی تا کنون سرودەهای وی سینە بە سینە گشتە و همچنان بر سر زبانهاست.

 

مجموعە آثار دو جلدی این ادیب شهیر شامل:
١- دیوان اشعار ٢- شیرین و فرهاد ٣- نوفل و مجنون ٤- شمال و زلان ٥- جنگنامەی خسروخان اردلان ٦- لیلی و مجنون ٧ نصیحت نامە ٨- محشرنامە ٩- ” وەنەوش و بەڕەز" ا است، گفتنی ست سە منظومە اخیر توسط شاعران دیگر نیز سرودە شدەاند و در مورد خالق اصلی این آثار بویژە  منظومە غرامی ”وەنەوش و بەرەزا“ اختلاف نظر وجود دارد.

 

همچنین صفحات پایانی مجموعە مذکور شامل: فهرست منظم آثار، سە قطعە شعر شاعر در توصیف دوران پیری، ضمائم، فرهنگ اصطلاحات شاعر، اندیکس و فهرست منابع، علامت اختصاری  منابع و تصاویر است.

 

اشعار میرزا شفیع بسی بیش از قطعاتی است کە در این مجموعە بە چاپ رسیدە، چراکە تاکنون، هیچ دستخط جامعی یافت نشدە کە تمام اشعار وی را  شامل شود، بدین خاطر بسیاری از سردەهای وی بە نام شعرای دیگر و در دواوین آنها چاپ شدە و عکس این مدعی نیز صادق است.

 

از نقاط قوت این مجموعە می توان بە تصحیح آنها بە روش علمی، عدم دخل و تصرف محقق، انجام تحقیقات مفصل، فراگیری، تازگی موضوعات و منحصر بە فرد بودن شاعر است کە موجب شدە تا آقای یحیی محمدی سالها وقت خود را صرف گردآوری و تحقیق در مورد آن  کند.

 

در مورد سال تولد و وفات میرزا شفیع کولیایی، اختلاف نظر زیادی در میان نویسندگان تاریخ ادبیاب کوردی از جملە: ” مێژووی ئەدەبی کوردی“ د. معروف خزنەدار، ” مێژووی وێژەی کوردی“ صدیق صفی زادە (بۆرەکەیی) و ” کەشکۆڵ شاعیرانی هەورامان“ ، محمد رشید امینی دیدە می شود.

امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه