گاز طبیعی اقلیم کردستان 5 تا 10 سال دیگر بە مرحلە صادرات می رسد

یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ 0
گاز طبیعی اقلیم کردستان 5 تا 10 سال دیگر بە مرحلە صادرات می رسد رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان، گفت بنا بە پژوهش های انجام شدە، ایجاد زیرساخت های لازم برای صادرات گاز طبیعی در اقلیم کردستان، 5 تا 10 سال دیگر زمان لازم دارد.

به گزارش تجارت بان، شیرکو جودت طی مصاحبە ای با شبکە تلویزیونی روداو، گفت کە تمامی پژوهش های تخصصی انجام شدە در کورمور و چمچمال و دیگر میادین گاز طبیعی اقلیم کردستان نشان می دهد کە اقلیم در مرحلە کنونی توانایی صادرات گاز بە خارج را ندارد و ایجاد زیرساخت های لازم برای صادرات گاز اقلیم 5 الی 10 سال دیگر طول می کشد.

 

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در پارلمان کردستان افزود کە پیشتر آشتی هورامی وزیر پیشین منابع طبیعی اقلیم کردستان اعلام کرد کە میزان تولید نفت اقلیم در روز بە 1 میلیون بشکە خواهد  رسید و استقلال اقتصادی برای اقلیم محقق می شود، اما در عمل هیچ یک از این ها بە واقعیت نرسید و وضعیت برای گاز طبیعی نیز بە همان صورت است.

 

وی تاکید کرد موانع بسیاری بر سر راه صادرات گاز اقلیم وجود دارد، از جملە اینکە این فرآیند مستلزم تکنولوژی و تجهیزات پیشرفتە است و گاز تولیدی اقلیم در حال حاضر نیمی از نیازهای داخلی را نیز تامین نکردە است و از سوی دیگر موانع سیاسی نیز وجود دارد و نفت تبدیل بە بحرانی میان اربیل و بغداد شدە و نظرات  و مواضع دو طرف در این مورد از یکدیگر دور است.

 

همچنین گفت کە صادرات گاز و نفت اقلیم فقط از طریق توافق با بغداد میسر است و این نیز فرآیندی زمان بر و طولانی مدت است  و دو طرف در سال های 2007 و 2011 برای تصویب قانون نفت و گاز تلاش کردند، اما بە نتیجە نرسیدند و مشخص نیست مقامات اقلیم چطور بە جهانیان وعدە صادرات گاز و جایگزین شدن برای گاز روسیە را می دهند، آن هم در حالی کە موانع سیاسی، امنیتی و تکنیکی بسیاری در این خصوص وجود داشتە و موضوع گاز بە کشمکش ها بین المللی مربوط است.

 

شیرکو جودت در این گفتگو،  اتحادیە میهنی و حزب دمکرات را متهم کرد کە برای جلوگیری از وجود هر گونە نظارتی بر عملکرد خود، فعالیت های  پارلمان کردستان را متوقف ساختە و نمی خواهند لایحە بودجە بە پارلمان دادە شود.

 

وی گفت کە عراق می تواند طبق شکایتی کە مطرح کردە، ترکیه را برای دریافت غرامت 27 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی اقلیم تحت فشار قرار دهد و از سوی دیگر با توجە بە اینکە دادگاه فدرال عراق طی حکمی فعالیت های نفتی اقلیم را غیرقانونی خواند، بغداد می تواند شرکت های نفتی فعال در حوزە نفت اقلیم را بە نقض قانون و قانون شکنی متهم و فعالیت های آنان را متوقف کند و ادامە فعالیت این شرکت ها بە مثابە مشارکت در امر قاچاق محسوب می شود.

 

همچنین هشدار داد کە دولت مرکزی عراق می تواند گذرگاه های مرزی با ایران و ترکیه را نیز در اختیار گیرد.کردپرس

امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه