بان‌و‌خوارکردن 100 هەزار تمەن (دیناری عێراق)

از تاریخ
تا
بان‌و‌خوارکردن 100 هەزار تمەن (دیناری عێراق)
تاریخ نرخ (دینار)
08/08 4,850
08/07 4,750
08/04 4,750
08/03 4,750
08/01 4,750
08/02 4,800
07/30 4,750
07/27 4,850
07/26 4,750
07/25 4,850
07/24 4,750
07/23 4,750
07/20 4,750
07/18 4,850
07/17 4,900
07/16 4,900
07/13 4,800