بان‌و‌خوارکردن مسقاڵێک زێڕی عەیار ٢١ (دیناری عێراق)

از تاریخ
تا
بان‌و‌خوارکردن مسقاڵێک زێڕی عەیار ٢١ (دیناری عێراق)
تاریخ نرخ (دینار)