بان‌و‌خوارکردن 100 لیرەی تورکی (دیناری عێراق)

از تاریخ
تا
بان‌و‌خوارکردن 100 لیرەی تورکی (دیناری عێراق)
تاریخ نرخ (دینار)
08/08 8,400
08/07 8,500
08/04 8,500
08/03 8,500
08/01 8,500
08/02 8,500
07/30 8,500
07/27 8,800
07/26 8,600
07/25 8,700
07/24 8,500
07/23 8,850
07/20 8,850
07/18 8,600
07/17 8,850
07/16 8,850
07/13 8,750