صنایع لوله واتصالات پلی تکنیک

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
  • تلفن 03434380007
  • نشانی دفتر استان کرمان شهرستان انار شهرک صنعتی انار .بلوار مهارت صنایع لوله واتصالات پلی تکنیک

ارسال پیام به صنایع لوله واتصالات پلی تکنیک

عنوان
متن پیام