توریسم سلامت (بانک اطلاعاتی تخصصی پزشکان - جذب بیمار از کشورهای عربی و اقلیم کردستان عراق)

تخصص استان
نام و نام خانوادگی تخصص تلفن تصویر پزشک جزئیات بیشتر
دکتر حسین زاده گفتار درمانی 02191091191 اطلاعات بیشتر