مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

خرید قیمت: 60,000 تومان

احداث، آسفالت و بتون ریزی چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث، آسفالت و بتون ریزی چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

خرید قیمت: 70,000 تومان

ساخت و آسفالت جند خیابان

تاریخ انقضا ۱۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت و آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

خرید قیمت: 60,000 تومان

احداث یک ساختمان اداری

تاریخ انقضا ۱۴ آذر ۱۴۰۰

برگزاری ساخت یک ساختمان اداری در یکی از شهرهای کردستان عراق

خرید قیمت: 70,000 تومان

آسفالت 4 خیابان

تاریخ انقضا ۱۰ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

احداث فاضلاب و آسفالت خیابان

تاریخ انقضا ۱۰ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث فاضلاب و آسفالت یک خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

احداث جاده

تاریخ انقضا ۹ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت و آسفالت یک جاده در یکی از شهرهای کردستان عراق

جمع آوری و دفن زباله و پسماند در چند شهر کردستان عراق

تاریخ انقضا ۷ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه جمع آوری و دفن زباله و پسماند در چند شهر کردستان عراق به مدت 2 سال

راه اندازی سیستم برق

تاریخ انقضا ۳ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه راه اندازی سیستم برق برای یک مرکز درمانی در یکی از شهرهای کردستان عراق

بتونی کردن خیابان های محلات یک روستا

تاریخ انقضا ۳ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه بتونی کردن خیابان های محلات یک روستا در کردستان عراق