مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

بتونی کردن چند خیابان و ساخت خیابان‌های داخلی

تاریخ انقضا ۱۲ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه بتونی کردن چند خیابان و ساخت خیابان‌های داخلی در یکی از شهرهای کردستان عراق

خرید قیمت: 45,000 تومان

ساخت فاضلاب لوله ای و آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۷ مهر ۱۴۰۰

مناقصه ساخت فاضلاب لوله ای و آسفالت چند خیابان در یکی از مراکز استانی اقلیم کردستان

خرید قیمت: 45,000 تومان

احداث شبکه فاضلاب برای خیابان و چند محله

تاریخ انقضا ۷ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت شبکه فاضلاب در یکی از خیابان ها و چند محله یکی از شهرهای اقلیم کردستان

خرید قیمت: 40,000 تومان

احداث شبکه فاضلاب برای خیابان و محلات منفصله

تاریخ انقضا ۷ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث شبکه فاضلاب برای خیابان و محلات منفصله در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

خرید قیمت: 40,000 تومان

کشیدن لوله آب و ساخت شبکه فاضلاب

تاریخ انقضا ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه کشیدن لوله آب و ساخت شبه فاضلاب در یکی از مراکز استانی اقلیم کردستان

ساخت و تکمیل خیابان

تاریخ انقضا ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه پر.ژه ساخت و تکمیل خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

مناقصه ساخت پل عابر پیاده

تاریخ انقضا ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

آگهی نوبت دوم مناقصه ساخت پل عابر پیاده در یکی از شهرهای کردستان عراق

ساخت فاضلاب و آسفالت چند خیابان و...

تاریخ انقضا ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت فاضلاب و آسفالت چند خیابان، پیاده رو و...

مناقصه خرید تجهیزات و گازوئیل برای تولید آسفالت مخلوط از نوع بایندر

تاریخ انقضا ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه خرید تجهیزات و گازوئیل برای تولید 3800 تن آسفالت مخلوط

ساخت خیابان های داخلی یک روستا

تاریخ انقضا ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه ساخت خیابان های داخلی یک روستاهای کردستان عراق