ساماندهی نیروهای کار خارجی در اقلیم کردستان

پنجشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۰ 0
ساماندهی نیروهای کار خارجی در اقلیم کردستان دولت اقلیم کردستان تصمیم دارد تا به نیروهای کار خارجی و همچنین ورود آنها به کردستان عراق، نظم ببخشد.


به گزارش تجارت بان، کردپرس به نقل از خندان نوشت: در نشست مشترک وزارت کار و امور اجتماعی با معاون نخست وزیر،  تصمیماتی برای ساماندهی ورود نیروی کار خارجی بە اقلیم گرفته شد.


در این جلسه که قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و وزیر برنامە و بودجە و  مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی اقلیم، حضور داشتند، موضوع اصلاحات در این وزارتخانە مورد بررسی قرار گرفت.

 

همچنین ورود نیروی کار خارجی بە اقلیم کردستان و ساماندهی وضعیت کار و فعالیت این نیروها نیز بررسی شدە و تصمیم گرفتە شد کە همه اطلاعات و جزئیات نیروهای کاری کە وارد اقلیم کردستان می شوند کاملا ثبت شدە و صدور ویزای ورود با ویزای اقامت و ویزای کار مجزا شدە و میان وزارت امور داخلی، وزارت کار و نهاد روابط خارجی اقلیم تقسیم شود.

 

قباد طالبانی تاکید کرد کە باید بی نظمی و فساد موجود در ورود نیروی کار خارجی بە اقلیم و صدور ویزا و اجازە اقامت ریشە کن شدە و عاملان آن، مجازات شوند.

 

در این نشست تصمیم بە تشکیل کمیتە ای برای جلوگیری از ورود غیرقانونی نیروی کار خارجی بە اقلیم، گرفتە شدە و بر ضرورت تسریع در تصویب قانون کار و اصلاح قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی در اقلیم کردستان، تاکید شد.

امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه