نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 هزار تومان بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۶/۲۹ 5,500
۰۶/۲۸ 5,500
۰۶/۲۷ 5,500
۰۶/۲۴ 5,500
۰۶/۲۲ 5,500
۰۶/۲۱ 5,500
۰۶/۲۰ 5,500
۰۶/۱۸ 5,600
۰۶/۱۷ 5,565
۰۶/۱۶ 5,550
۰۶/۱۵ 5,550
۰۶/۱۴ 5,500
۰۶/۱۳ 5,574
۰۶/۱۱ 5,550
۰۶/۱۰ 5,550
۰۶/۰۹ 5,550
۰۶/۰۸ 5,500
۰۶/۰۷ 5,350
۰۶/۰۶ 5,350
۰۶/۰۴ 5,500
۰۶/۰۳ 5,500
۰۶/۰۲ 5,400
۰۶/۰۱ 5,500
۰۵/۳۱ 5,400