نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۱/۰۳ 148,100
۱۰/۲۸ 148,250
۱۰/۲۷ 148,275
۱۰/۲۶ 148,225
۱۰/۲۲ 148,200
۱۰/۲۱ 148,250
۱۰/۲۰ 148,250
۱۰/۱۹ 148,050
۱۰/۱۸ 148,000
۱۰/۱۶ 148,000
۱۰/۱۵ 147,900
۱۰/۱۴ 147,100
۱۰/۱۳ 147,800
۱۰/۱۲ 147,950
۱۰/۱۱ 148,000
۱۰/۰۹ 148,000
۱۰/۰۸ 147,900
۱۰/۰۷ 147,800
۱۰/۰۶ 147,700
۱۰/۰۵ 148,100
۱۰/۰۴ 148,100