نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۶/۳۱ 147,750
۰۷/۰۴ 147,750
۰۷/۰۵ 147,800
۰۶/۲۹ 148,000
۰۶/۲۸ 148,000
۰۶/۲۷ 148,110
۰۶/۲۱ 148,150
۰۶/۲۰ 148,200
۰۶/۱۹ 148,200
۰۶/۱۷ 148,220
۰۶/۱۶ 148,250
۰۶/۱۵ 148,200
۰۶/۱۴ 148,250
۰۶/۱۳ 148,250
۰۶/۱۲ 148,250
۰۶/۱۰ 148,150
۰۶/۰۹ 148,100