نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۱/۱۵ 164,500
۱۱/۱۴ 170,250
۱۱/۱۲ 168,000
۱۱/۱۱ 167,200
۱۱/۱۰ 166,000
۱۱/۰۹ 165,600
۱۱/۰۸ 162,900
۱۱/۰۵ 162,600
۱۱/۰۴ 160,500
۱۱/۰۳ 164,000
۱۱/۰۲ 165,250
۱۱/۰۱ 165,450
۱۰/۳۰ 162,500
۱۰/۲۸ 160,500
۱۰/۲۷ 160,500
۱۰/۲۶ 157,000
۱۰/۲۵ 157,850
۱۰/۲۴ 157,750
۱۰/۲۲ 157,100
۱۰/۲۱ 159,650
۱۰/۲۰ 159,250
۱۰/۱۹ 157,500
۱۰/۱۸ 155,600
۱۰/۱۷ 155,550
۱۰/۱۵ 155,750