نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 دلار آمریکا بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۷/۰۳ 147,500
۰۶/۳۱ 147,250
۰۶/۲۹ 147,450
۰۶/۲۸ 147,000
۰۶/۲۷ 147,600
۰۶/۲۴ 147,575
۰۶/۲۲ 147,700
۰۶/۲۱ 147,500
۰۶/۲۰ 147,675
۰۶/۱۸ 147,550
۰۶/۱۷ 147,600
۰۶/۱۶ 147,750
۰۶/۱۵ 147,550
۰۶/۱۴ 147,000
۰۶/۱۳ 147,450
۰۶/۱۱ 147,474
۰۶/۱۰ 147,450
۰۶/۰۹ 147,550
۰۶/۰۸ 147,600
۰۶/۰۷ 147,650
۰۶/۰۶ 147,650