نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۶/۳۱ 145,250
۰۷/۰۴ 143,500
۰۷/۰۵ 143,500
۰۶/۲۹ 148,000
۰۶/۲۸ 147,750
۰۶/۲۷ 147,000
۰۶/۲۱ 149,550
۰۶/۲۰ 148,250
۰۶/۱۹ 148,200
۰۶/۱۷ 148,000
۰۶/۱۶ 147,000
۰۶/۱۵ 148,000
۰۶/۱۴ 147,500
۰۶/۱۳ 148,250
۰۶/۱۲ 148,000
۰۶/۱۰ 148,250
۰۶/۰۹ 148,000