نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۰/۲۸ 169,000
۱۰/۲۷ 169,000
۱۰/۲۶ 169,000
۱۰/۲۲ 168,000
۱۰/۲۱ 168,000
۱۰/۲۰ 168,000
۱۰/۱۹ 167,500
۱۰/۱۸ 167,000
۱۰/۱۶ 167,000
۱۰/۱۵ 167,000
۱۰/۱۴ 165,000
۱۰/۱۳ 168,000
۱۰/۱۲ 168,000
۱۰/۱۱ 168,000
۱۰/۰۹ 168,000
۱۰/۰۸ 168,000
۱۰/۰۷ 168,000
۱۰/۰۶ 168,000
۱۰/۰۵ 168,000
۱۰/۰۴ 167,700