نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 یورو بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۱/۱۵ 176,000
۱۱/۱۴ 185,000
۱۱/۱۲ 181,800
۱۱/۱۱ 180,400
۱۱/۱۰ 179,700
۱۱/۰۹ 178,000
۱۱/۰۸ 176,400
۱۱/۰۵ 175,450
۱۱/۰۴ 174,300
۱۱/۰۳ 178,900
۱۱/۰۲ 177,000
۱۱/۰۱ 178,700
۱۰/۳۰ 175,000
۱۰/۲۸ 172,750
۱۰/۲۷ 171,000
۱۰/۲۶ 169,450
۱۰/۲۵ 170,150
۱۰/۲۴ 170,000
۱۰/۲۲ 168,000
۱۰/۲۱ 170,700
۱۰/۲۰ 170,000
۱۰/۱۹ 166,450
۱۰/۱۸ 164,900
۱۰/۱۷ 164,700
۱۰/۱۵ 164,700