نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۹/۱۶ 181,550
۰۹/۱۵ 180,900
۰۹/۱۴ 182,400
۰۹/۱۳ 182,500
۰۹/۱۲ 182,300
۰۹/۱۱ 165,000
۰۹/۰۹ 177,500
۰۹/۰۸ 178,000
۰۹/۰۷ 179,150
۰۹/۰۶ 178,800
۰۹/۰۵ 178,850
۰۹/۰۲ 174,600
۰۹/۰۱ 175,500
۰۸/۳۰ 174,600
۰۸/۲۹ 175,200
۰۸/۲۸ 175,200
۰۸/۲۷ 165,000
۰۸/۲۵ 174,400
۰۸/۲۴ 173,600
۰۸/۲۳ 172,500
۰۸/۲۲ 173,500
۰۸/۲۱ 173,500
۰۸/۱۹ 171,000
۰۸/۱۸ 168,000
۰۸/۱۷ 169,000