نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۰/۲۸ 200,100
۱۰/۲۷ 200,200
۱۰/۲۶ 200,200
۱۰/۲۲ 200,000
۱۰/۲۱ 200,000
۱۰/۲۰ 200,000
۱۰/۱۹ 200,000
۱۰/۱۸ 199,500
۱۰/۱۶ 199,500
۱۰/۱۵ 199,000
۱۰/۱۴ 199,000
۱۰/۱۳ 199,000
۱۰/۱۲ 199,000
۱۰/۱۱ 199,000
۱۰/۰۹ 199,000
۱۰/۰۸ 198,500
۱۰/۰۷ 198,000
۱۰/۰۶ 197,000
۱۰/۰۵ 197,000
۱۰/۰۴ 197,000