نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 پوند بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۷/۰۳ 201,200
۰۶/۳۱ 200,000
۰۶/۲۹ 201,000
۰۶/۲۸ 201,000
۰۶/۲۷ 202,000
۰۶/۲۴ 203,000
۰۶/۲۲ 203,000
۰۶/۲۱ 203,950
۰۶/۲۰ 204,000
۰۶/۱۸ 203,000
۰۶/۱۷ 202,950
۰۶/۱۶ 204,000
۰۶/۱۵ 203,250
۰۶/۱۴ 203,000
۰۶/۱۳ 203,481
۰۶/۱۱ 2,015,000
۰۶/۱۰ 202,000
۰۶/۰۹ 202,500
۰۶/۰۸ 202,000
۰۶/۰۷ 202,000
۰۶/۰۶ 202,000