نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۷/۰۳ 17,000
۰۶/۳۱ 17,000
۰۶/۲۹ 17,000
۰۶/۲۸ 17,000
۰۶/۲۷ 17,500
۰۶/۲۴ 17,500
۰۶/۲۲ 17,500
۰۶/۲۱ 17,850
۰۶/۲۰ 18,000
۰۶/۱۸ 18,000
۰۶/۱۷ 17,889
۰۶/۱۶ 18,000
۰۶/۱۵ 18,000
۰۶/۱۴ 18,000
۰۶/۱۳ 17,871
۰۶/۱۱ 18,000
۰۶/۱۰ 18,000
۰۶/۰۹ 18,000
۰۶/۰۸ 17,500
۰۶/۰۷ 17,500
۰۶/۰۶ 17,500