نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۰۶/۳۱ 8,000
۰۷/۰۴ 8,250
۰۷/۰۵ 8,100
۰۶/۲۹ 8,150
۰۶/۲۸ 8,150
۰۶/۲۷ 8,250
۰۶/۲۱ 8,200
۰۶/۲۰ 8,100
۰۶/۱۹ 8,100
۰۶/۱۷ 8,110
۰۶/۱۶ 8,150
۰۶/۱۵ 8,100
۰۶/۱۴ 8,150
۰۶/۱۳ 8,150
۰۶/۱۲ 8,150
۰۶/۱۰ 8,200
۰۶/۰۹ 8,225