نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۰/۲۸ 10,700
۱۰/۲۷ 11,000
۱۰/۲۶ 11,000
۱۰/۲۲ 10,800
۱۰/۲۱ 10,800
۱۰/۲۰ 10,800
۱۰/۱۹ 10,000
۱۰/۱۸ 12,000
۱۰/۱۶ 11,000
۱۰/۱۵ 11,200
۱۰/۱۴ 11,300
۱۰/۱۳ 11,000
۱۰/۱۲ 11,000
۱۰/۱۱ 13,000
۱۰/۰۹ 11,000
۱۰/۰۸ 12,300
۱۰/۰۷ 13,500
۱۰/۰۶ 13,500
۱۰/۰۵ 13,500
۱۰/۰۴ 12,000