نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق

از تاریخ
تا
نوسانات 100 لیر ترکیه بر پایه دینار عراق
تاریخ قیمت (دینار)
۱۱/۱۵ 8,750
۱۱/۱۴ 8,947
۱۱/۱۲ 8,750
۱۱/۱۱ 8,750
۱۱/۱۰ 8,700
۱۱/۰۹ 8,500
۱۱/۰۸ 8,525
۱۱/۰۵ 8,450
۱۱/۰۴ 8,500
۱۱/۰۳ 8,650
۱۱/۰۲ 8,700
۱۱/۰۱ 8,700
۱۰/۳۰ 8,500
۱۰/۲۸ 8,400
۱۰/۲۷ 8,250
۱۰/۲۶ 8,250
۱۰/۲۵ 8,250
۱۰/۲۴ 8,300
۱۰/۲۲ 8,250
۱۰/۲۱ 8,300
۱۰/۲۰ 8,300
۱۰/۱۹ 8,200
۱۰/۱۸ 8,000
۱۰/۱۷ 8,175
۱۰/۱۵ 8,150