روند افزایش میزان سرمایەگذاری در اقلیم کردستان

سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ 0
روند افزایش میزان سرمایەگذاری در اقلیم کردستان هیات سرمایەگذاری کردستان عراق اعلام کرد، اعتبار تخصیص یافتە بە بخش سرمایەگذاری از ٦٦ میلیارد دلار فراتر رفتە و امسال مجوز سرمایەگذاری برای ٢٨ پروژە صادر شدە است.

به گزارش تجارت بان، محمد شکری، رئیس هیات سرمایەگذاری اقلیم کردستان گفت: در پنج ماە نخست سال جاری، مجوز سرمایەگذاری برای ٢٨ پروژە صادر شدە  کە تنها یک مورد آن در بخش مسکن است و بقیە در سایر بخش ها بودە است.


این مقام همچنین بیان داشت: ” صدور این تعداد مجوز در مقایسە با مدت مشابە سال گذشتە، یک رشد صد در صدی را نشان می دهد.و ما در پێ آنیم کە میزان سرمایەگذاری را بە حالت طییعی بازگردانیم“.


در استان اربیل بە ١٢ پروژە و در استان سلیمانیە بە ١٢ پروژە و در ادارت گرمیان (کلار) و راپرین نیز برای چندین پروژە مجوز صادر شدە است.


وی اضافە کرد: ” در مجوزهای صادرە تنها یک مورد بە بخش سرمایەگذاری بە بخش مسکن اختصاص یافتە و بقیە در بخشهای کشاورزی و گردشگری بوده است.“.


مجموع اعتبار اختصاص یافتە در سال جاری میلادی بالغ بر ٢٧٤ میلیون و ١٦٦ هزار و ٤٨١ دلار است.


براساس آمار منتشرە توسط هیات سرمایەگذاری، مجموع کل سرمایەگذاری در اقلیم کردستان بر ٦٦ میلیارد دلار بالغ می شود و این میزان نیز همچنان درحال افزایش است./باسنیوز

امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه