دوازدەهمین جشنوارە فلیم کُردی هامبورگ آلمان برگزار می شود

شنبه ۸ آبان ۱۴۰۰ 0
دوازدەهمین جشنوارە فلیم کُردی  هامبورگ آلمان برگزار می شود دوازدەهمین دورە جشنوارە فیلم هامبورگ، بە گرامیداشت یاد فیلم ساز کُرد، رحیم ذبیحی و با توجهی ویژە بە فیلم سازان شرق کُردستان در هر هامبورگ آلمان برگزار می شود.

به گزارش تجارت بان،دوزادەهیمن دورە جشنوارە فیلم کُردی هابورگ، با ریاست تاسر ایرمک و توسط دیاسپورای کُرد در آلمان و با نمایش و  ٤٢ فیلم ساخت فلیم سازان کُرد و  بیگانە از جملە: ٤ فیلم سیمنایی، ١٠ فیلم دیکومینتاری، ٢٤ فیلم داستانی کوتاە و انیمیشن، همچنین ٤ فیلم در بخش ” ویژە کودکان“ بە صورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی در ٦ مهر آغاز بە کار کرد تا ١١ مهر در سینماهای (Kino), ZEISE و ٣٠٠١ در شهر هامبورگ در آلمان برگزار می شود.


مراسم افتتاح دوازدەهمین دورە جشنوارە فلیم کُردی هامبورگ ساعت ٦ شامگاە پنجشنبە ٦ مهر  با اجرای چند آواز اپرا با صدای پروین چاکار، هنرمند شمال کوردستان و با نوازندگی  ایرتان تکین شروع بە کار کرد.

 

پس از آن ساعت ٧ شامگاە، فیلم سینمایی ” آزمون“  از ساختە سینماگر کُرد، شوکت امین کرکی، ساختە محمد آکتاش و محصول مشترک اقلیم کوردستان، دولت آلمان و قطر در سیمنا ZEISE ی در شهر هامبورگ رسما آغاز بە کار کرد و سپس جلسە پرشش و پاسخ در مورد فیلم مزبور با حضور  سازندە آن برگزار شد.


جمعە ٧ مهر، ساعت  چهار بعدازظهر، پنلی سینمای کوردی با مشارکت  چهاە سینماگر کُرد از جملە: شوکت امین کورکی، ابراهیم، هشام ادمیر و اکرم هیدو برگزار شد.


دوازدەهمین جشنوارە فیلم کُردی هابورگ چهار روز با نمایش چندین فیلم بلند، فلیم کوتاە و برگزاری چند پنل در مورد سینمای کُردی بە طول می انجامد.

امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه