مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

ساخت پل

تاریخ انقضا ۴ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت پل عابر پیاده بر روی خیابان اصلی یکی از شهرهای کردستان عراق

ساخت خیابان

تاریخ انقضا ۲ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه برگزاری زیرسازی و ساخت خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

احداث سیستم آب و فاضلاب

تاریخ انقضا ۲ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث سیستم آب و فاضلاب در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

اجرای فضای سبز

تاریخ انقضا ۲ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه مدیریت و اصلاح پارک در یکی از شهرهای سلیمانیه

ساخت شبکه آب

تاریخ انقضا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

مناقصه برگزاری ساخت و اداث شبکه آب برای یکی از شهرهای اقلیم کردستان

ساخت خیابان و سیستم فاضلاب لوله ای

تاریخ انقضا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

مناقصه ساخت خیابان و سیستم فاضلاب لوله ای در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

آسفالت 20 خیابان

تاریخ انقضا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه برای آسفالت 20 خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

نظافت، جمع آوری، انتقال و دفن زباله

تاریخ انقضا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه امور خدماتی نظافت، جمع آوری، انتقال و دفن زباله در یکی از شهرهای کردستان عراق

پیشنهاد قیمتی برای خرید تجهیزات پزشکی

تاریخ انقضا ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

ارائه پیشنهاد قیمتی توسط شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی برای 36 قلم مورد نیاز

ساخت بلوار

تاریخ انقضا ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

ساخت بلوار و ساماندهی یک خیابان دیگر در یکی از شهرهای کردستان عراق