مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

ساخت فاضلاب و آسفالت چند خیابان و...

تاریخ انقضا ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت فاضلاب و آسفالت چند خیابان، پیاده رو و...

مناقصه خرید تجهیزات و گازوئیل برای تولید آسفالت مخلوط از نوع بایندر

تاریخ انقضا ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه خرید تجهیزات و گازوئیل برای تولید 3800 تن آسفالت مخلوط

ساخت خیابان های داخلی یک روستا

تاریخ انقضا ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه ساخت خیابان های داخلی یک روستاهای کردستان عراق

ساخت فاضلاب لوله ای و ساخت چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه ساخت فاضلاب لوله ای و ساخت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

ساخت و کارگذاری قالب کربستون و پوشش پیاده روها

تاریخ انقضا ۲۱ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه ساخت و کارگذاری قالب کربستون و پوشش پیاده روها در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

ساخت و آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

آگهی نوبت دوم مناقصه ساخت و آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

پروژه اصلاح و ترمیم پارک

تاریخ انقضا ۷ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه برای پروژه اصلاح و ترمیم یکی از پارک های اقلیم کردستان

امور خدماتی

تاریخ انقضا ۶ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه امور خدماتی فرودگاه سلیمانیه

ساخت پل

تاریخ انقضا ۴ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت پل عابر پیاده بر روی خیابان اصلی یکی از شهرهای کردستان عراق

ساخت خیابان

تاریخ انقضا ۲ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه برگزاری زیرسازی و ساخت خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان