مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

حل مشکل افزایش بار برق

تاریخ انقضا ۲۱ مهر ۱۴۰۰

مناقصه حل مشکل افزایش بار برق یکی از مناطق اقلیم کردستان

آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۱ مهر ۱۴۰۰

مناقصه آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

حل مشکل افزایش بار برق

تاریخ انقضا ۲۱ مهر ۱۴۰۰

مناقصه حل مشکل بار مناطق یکی از شهرهای اقلیم کردستان

بتونی کردن چند خیابان و ساخت خیابان‌های داخلی

تاریخ انقضا ۱۲ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه بتونی کردن چند خیابان و ساخت خیابان‌های داخلی در یکی از شهرهای کردستان عراق

ساخت فاضلاب لوله ای و آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۷ مهر ۱۴۰۰

مناقصه ساخت فاضلاب لوله ای و آسفالت چند خیابان در یکی از مراکز استانی اقلیم کردستان

احداث شبکه فاضلاب برای خیابان و چند محله

تاریخ انقضا ۷ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت شبکه فاضلاب در یکی از خیابان ها و چند محله یکی از شهرهای اقلیم کردستان

احداث شبکه فاضلاب برای خیابان و محلات منفصله

تاریخ انقضا ۷ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث شبکه فاضلاب برای خیابان و محلات منفصله در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

کشیدن لوله آب و ساخت شبکه فاضلاب

تاریخ انقضا ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه کشیدن لوله آب و ساخت شبه فاضلاب در یکی از مراکز استانی اقلیم کردستان

ساخت و تکمیل خیابان

تاریخ انقضا ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه پر.ژه ساخت و تکمیل خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

مناقصه ساخت پل عابر پیاده

تاریخ انقضا ۲۳ شهریور ۱۴۰۰

آگهی نوبت دوم مناقصه ساخت پل عابر پیاده در یکی از شهرهای کردستان عراق