مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

بازسازی پیاده رو و خیابان

تاریخ انقضا ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه بازسازی پیاده رو خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

احداث خیابان

تاریخ انقضا ۲۷ شهریور ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه احداث خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

احداث جاده روستایی

تاریخ انقضا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه احداث جاده در یکی از روستاهای کردستان عراق

احداث ورزشگاه

تاریخ انقضا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه احداث ورزشگاه در یکی از شهرهای کردستان عراق

آبرسانی روستایی

تاریخ انقضا ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه آبرسانی به چند روستا در کردستان عراق

نوسازی و اصلاح چند خیابان

تاریخ انقضا ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه نوسازی و اصلاح چند خیابان در یکی از مناطق کردستان عراق

خرید ملزومات شبکه آب

تاریخ انقضا ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه خرید ملزومات شبکه آب در کردستان عراق

فراخوان مشاوره برای تهیه نقشه جاده چند لاینی بین شهری

تاریخ انقضا ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

فراخوان مشاوره برای تهیه نقشه جاده چند لاینی بین شهری در اقلیم کردستان عراق (متن این فراخوان به 2 زبان انگلیسی و کردی است)

احداث خوابگاه

تاریخ انقضا ۱ خرداد ۱۴۰۱

ساخت خوابگاه برای یکی از نهادهای دولتی در یکی از شهرهای کردستان عراق

بازسای و آسفالت خیابان

تاریخ انقضا ۱ خرداد ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه بازسازی و آسفالت خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق