مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

احداث فاضلاب و آسفالت کردن یک خیابان

تاریخ انقضا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث فاضلاب و آسفالت کردن یک خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

آسفالت گاراژ اتومبیل و خیابان های داخلی یک پارک

تاریخ انقضا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت گاراژ اتومبیل و خیابان های داخلی یک پارک در یکی از شهرهای کردستان عراق

کشیدن لوله آب

تاریخ انقضا ۲۳ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه کشیدن لوله آب در یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

نوسازی بیمارستان

تاریخ انقضا ۲۳ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه نوسازی بیمارستانی در کردستان عراق

احداث بازار

تاریخ انقضا ۲۳ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث بازار در یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

احداث شبکه فاضلاب

تاریخ انقضا ۵ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث شبکه فاضلاب در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

احداث شبکه آب و ساخت شبکه فاضلاب

تاریخ انقضا ۲۹ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث شبکه آب و ساخت شبکه فاضلاب در یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

ساخت چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

ساخت فاضلاب لوله ایی

تاریخ انقضا ۲۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت فاضلاب لوله ای

ساخت خیابان

تاریخ انقضا ۲۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان