مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

ساخت چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

ساخت فاضلاب لوله ایی

تاریخ انقضا ۲۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت فاضلاب لوله ای

ساخت خیابان

تاریخ انقضا ۲۸ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

حل مشکل افزایش بار برق

تاریخ انقضا ۲۱ مهر ۱۴۰۰

مناقصه حل مشکل افزایش بار برق یکی از مناطق اقلیم کردستان

آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۱ مهر ۱۴۰۰

مناقصه آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

حل مشکل افزایش بار برق

تاریخ انقضا ۲۱ مهر ۱۴۰۰

مناقصه حل مشکل بار مناطق یکی از شهرهای اقلیم کردستان

بتونی کردن چند خیابان و ساخت خیابان‌های داخلی

تاریخ انقضا ۱۲ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه بتونی کردن چند خیابان و ساخت خیابان‌های داخلی در یکی از شهرهای کردستان عراق

ساخت فاضلاب لوله ای و آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۷ مهر ۱۴۰۰

مناقصه ساخت فاضلاب لوله ای و آسفالت چند خیابان در یکی از مراکز استانی اقلیم کردستان

احداث شبکه فاضلاب برای خیابان و چند محله

تاریخ انقضا ۷ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت شبکه فاضلاب در یکی از خیابان ها و چند محله یکی از شهرهای اقلیم کردستان

احداث شبکه فاضلاب برای خیابان و محلات منفصله

تاریخ انقضا ۷ مهر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث شبکه فاضلاب برای خیابان و محلات منفصله در یکی از شهرهای اقلیم کردستان