مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

ساخت و آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

آگهی نوبت دوم مناقصه ساخت و آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

پروژه اصلاح و ترمیم پارک

تاریخ انقضا ۷ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه برای پروژه اصلاح و ترمیم یکی از پارک های اقلیم کردستان

امور خدماتی

تاریخ انقضا ۶ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه امور خدماتی فرودگاه سلیمانیه

ساخت پل

تاریخ انقضا ۴ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت پل عابر پیاده بر روی خیابان اصلی یکی از شهرهای کردستان عراق

ساخت خیابان

تاریخ انقضا ۲ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه برگزاری زیرسازی و ساخت خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

احداث سیستم آب و فاضلاب

تاریخ انقضا ۲ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث سیستم آب و فاضلاب در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

اجرای فضای سبز

تاریخ انقضا ۲ شهریور ۱۴۰۰

مناقصه مدیریت و اصلاح پارک در یکی از شهرهای سلیمانیه

ساخت شبکه آب

تاریخ انقضا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

مناقصه برگزاری ساخت و اداث شبکه آب برای یکی از شهرهای اقلیم کردستان

ساخت خیابان و سیستم فاضلاب لوله ای

تاریخ انقضا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

مناقصه ساخت خیابان و سیستم فاضلاب لوله ای در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

آسفالت 20 خیابان

تاریخ انقضا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه برای آسفالت 20 خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان