مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

آسفالت خیابان های داخلی یک روستا

تاریخ انقضا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت خیابان های داخلی یکی از روستاهای کردستان عراق

ساخت یک سالن بزرگ

تاریخ انقضا ۱۹ دى ۱۴۰۰

مناقصه احداث یک سالن بزرگ در یکی از نهادهای دولتی اقلیم کردستان

احداث فاضلاب لوله ایی

تاریخ انقضا ۱۹ دى ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث شبکه فاضلاب لوله ای در یکی از مناطق کردستان عراق

ساخت خیابان و چند آسفالت خیابان

تاریخ انقضا ۸ دى ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت و آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی

تاریخ انقضا ۸ دى ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی

تامین مواد شوینده

تاریخ انقضا ۱ دى ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه تامین مواد شوینده برای همه بیمارستان های یکی از شهرهای کردستان عراق

آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

احداث، آسفالت و بتون ریزی چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث، آسفالت و بتون ریزی چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

ساخت و آسفالت جند خیابان

تاریخ انقضا ۱۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت و آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

احداث یک ساختمان اداری

تاریخ انقضا ۱۴ آذر ۱۴۰۰

برگزاری ساخت یک ساختمان اداری در یکی از شهرهای کردستان عراق