مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

آسفالت 4 خیابان

تاریخ انقضا ۱۰ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

احداث فاضلاب و آسفالت خیابان

تاریخ انقضا ۱۰ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث فاضلاب و آسفالت یک خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

احداث جاده

تاریخ انقضا ۹ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت و آسفالت یک جاده در یکی از شهرهای کردستان عراق

جمع آوری و دفن زباله و پسماند در چند شهر کردستان عراق

تاریخ انقضا ۷ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه جمع آوری و دفن زباله و پسماند در چند شهر کردستان عراق به مدت 2 سال

راه اندازی سیستم برق

تاریخ انقضا ۳ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه راه اندازی سیستم برق برای یک مرکز درمانی در یکی از شهرهای کردستان عراق

بتونی کردن خیابان های محلات یک روستا

تاریخ انقضا ۳ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه بتونی کردن خیابان های محلات یک روستا در کردستان عراق

آسفالت راه اصلی یک روستا

تاریخ انقضا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت راه اصلی یک روستا در کردستان عراق

ساخت خیابان های داخلی روستا

تاریخ انقضا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت خیابان های داخلی روستایی در کردستان عراق

ساخت فاز دوم خیابان های داخلی یک روستا

تاریخ انقضا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت فاز دوم خیابان های داخلی یکی از روستاهای کردستان عراق

ساخت و آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت و آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق