مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

نظافت، جمع آوری، انتقال و دفن زباله

تاریخ انقضا ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه امور خدماتی نظافت، جمع آوری، انتقال و دفن زباله در یکی از شهرهای کردستان عراق

پیشنهاد قیمتی برای خرید تجهیزات پزشکی

تاریخ انقضا ۳۰ مرداد ۱۴۰۰

ارائه پیشنهاد قیمتی توسط شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی برای 36 قلم مورد نیاز

ساخت بلوار

تاریخ انقضا ۲۵ مرداد ۱۴۰۰

ساخت بلوار و ساماندهی یک خیابان دیگر در یکی از شهرهای کردستان عراق

تفکیک خیابان

تاریخ انقضا ۲۴ مرداد ۱۴۰۰

تفکیک خیابان های اصلی در یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

نوسازی مدارس

تاریخ انقضا ۲۳ مرداد ۱۴۰۰

مناقصه نوسازی 7 مدرسه در یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

بتون ریزی و موزائیک چند خیابان در اقلیم کردستان

تاریخ انقضا ۲۲ مرداد ۱۴۰۰

بتون ریزی و موزائیک چند خیابان در اقلیم کردستان

خرید و تامین تجهیزات پزشکی

تاریخ انقضا ۲۱ مرداد ۱۴۰۰

مناقصه برای خرید و تجهیزات پزشکی در اقلیم کردستان

خرید تجهیزات و لوازم پزشکی

تاریخ انقضا ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

مناقصه خرید لوازم پزشکی برای تامین نیازمندی های اقلیم کردستان، شامل بیش از 80 قلم کالای پزشکی

ساخت خیابان و آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۸ مرداد ۱۴۰۰

ساخت و آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان

ساخت و آسفالت خیابان، اجرای فاضلاب لوله ای

تاریخ انقضا ۸ مرداد ۱۴۰۰

مناقصه ساخت و آسفالت چند خیابان به اضافه اجرای یک سیستم فاضلاب لوله ای در اقلیم کردستان