مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

خرید مواد تصفیه آب

تاریخ انقضا ۷ فروردین ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه خرید مواد تصفیه آب برای یکی از ادارات کل استان های اقلیم کردستان عراق

بازسازی و آسفالت خیابان

تاریخ انقضا ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه بازسازی و آسفالت خیابان های داخلی یکی از شهرهای کردستان عراق

آبرسانی

تاریخ انقضا ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آبرسانی

خرید مواد تصفیه آب آشامیدنی

تاریخ انقضا ۹ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه خرید مواد تصفیه آب آشامیدنی برای یکی از شهرهای اقلیم کردستان عراق

ساخت خیابان

تاریخ انقضا ۸ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

بازسازی و آسفالت خیابان های داخلی شهر

تاریخ انقضا ۸ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه بازسازی و آسفالت خیابان های داخلی یکی از شهرهای کردستان عراق

آسفالت چند راه روستایی

تاریخ انقضا ۱ اسفند ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت چند روستا در اقلیم کردستان عراق

احداث و اصلاح جاده

تاریخ انقضا ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث و اصلاح جاده در یکی از شهرهای کردستان عراق

احداث و آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث و آسفالت چند خیابان داخلی در کردستان عراق

احداث و آسفالت 20 خیابان

تاریخ انقضا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث و آسفالت 20 خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق