مناقصات و مزایدات

  • برای مشاهده و دریافت هر مناقصه لطفا مراحل پرداخت را تا انتها طی کنید
  • برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09905338071 تماس بگیرید

احداث و آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث و آسفالت چند خیابان داخلی در کردستان عراق

احداث و آسفالت 20 خیابان

تاریخ انقضا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث و آسفالت 20 خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

آسفالت خیابان های داخلی یک روستا

تاریخ انقضا ۱۳ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت خیابان های داخلی یکی از روستاهای کردستان عراق

ساخت یک سالن بزرگ

تاریخ انقضا ۱۹ دى ۱۴۰۰

مناقصه احداث یک سالن بزرگ در یکی از نهادهای دولتی اقلیم کردستان

احداث فاضلاب لوله ایی

تاریخ انقضا ۱۹ دى ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث شبکه فاضلاب لوله ای در یکی از مناطق کردستان عراق

ساخت خیابان و چند آسفالت خیابان

تاریخ انقضا ۸ دى ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه ساخت و آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی

تاریخ انقضا ۸ دى ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی

تامین مواد شوینده

تاریخ انقضا ۱ دى ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه تامین مواد شوینده برای همه بیمارستان های یکی از شهرهای کردستان عراق

آسفالت چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه آسفالت چند خیابان در یکی از شهرهای کردستان عراق

احداث، آسفالت و بتون ریزی چند خیابان

تاریخ انقضا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

برگزاری مناقصه احداث، آسفالت و بتون ریزی چند خیابان در یکی از شهرهای اقلیم کردستان